บ้านฉันในโลกไซเบอร์

posted on 03 Nov 2010 17:31 by bebearphilia

ความหมายของคำว่า บ้าน

                สำหรับฉันแล้วคำว่า บ้าน ก็คือ สถานที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ซึ่งอาจจะอยู่กับครอบครัว หรือไม่บางคนก็อาจจะอยู่คนเดียว แต่บ้านฉันก็เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสุข ความรัก ความอบอุ่น มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ บ้านจัดได้ว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด ช่วยป้องกันอันตรายจากภายนอกได้ แม้ว่าเราจะออกไปพบเจอสิ่งที่ไม่ดีมากข้างนอก หากได้กลับมาอยู่ที่บ้านของตนแล้วความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจต่าง ๆ ก็พลันหายไปโดยเร็ว เพราะที่บ้านล้วนมีแต่สิ่งดี ๆ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

 

ปัญหาครอบครัว

                ปัญหาของครอบครัว ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละครอบครัว มาจากสาเหตุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัว ซึ่งปัญหาหลักๆ ที่พบในครอบครัว มีดังนี้

                - ปัญหาค่าครองชีพ ครอบครัวที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จะส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัว ทั้งด้านร่ายกายและจิตใจ เช่น ไม่มีเงินเพียงพอในการซื้อหาอาหารเลี้ยงครอบครัวสมาชิกได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแก่ความต้องการของร่ายกาย เป็นปมด้อยเมื่อเข้าสังคมกับเพื่อนฝูงเป็นต้น
                - ปัญหาทะเลาะวิวาท ในครอบครัวที่มีพ่อแม่ หรือบุคคลในครอบครัวชอบทะเลาะทุบตี จะมีผลต่อสภาพจิตของสมาชิกในครอบครัว เช่น คิดมาก อารมณ์ไม่มั่นคง ขาดที่พึ่ง ไปมั่วสุมกับเพื่อนเสพยาเสพติดเพื่อหาที่พึ่งทางจิตใจ เป็นต้น
                - ปัญหาการปกครองดูแล ในการปกครองดูแลสมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ควรให้ความรัก ความสนใจลูกทุกคนในบ้านเท่าเทียมกัน ให้ความยุติธรรมไม่ลำเอียงหรือสนใจคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เพราะสิ่งเหล่านี้จะสร้างปัญหาให้กับบุคคลในครอบครัว เช่น ผู้ที่ขาดความรักจะมีนิสัยก้าวร้าว ชอบเรียกร้องความสนใจ ผู้ที่ถูกตามใจมากจะเอาแต่ใจตนเองเป็นต้น
นอกจากนี้ การเข้มงวดมากเกินไป เมื่อไม่เป็นไปตามที่กำหนดจะถูกดุด่าว่ากล่าว ซึ่งจะทำให้สมาชิกในครอบครัวไม่กล้าแสดงออก ไม่เป็นตัวของตัวเอง

 

หน้าที่ของสามีและภรรยา

                พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงถึงหน้าที่ของสามีภรรยาไว้ในปัจฉิมทิศ คือ ทิศตะวันตกซึ่งเป็นอีกหนึ่งใน "ทิศ 6" ว่าเนื่องจากภรรยาเป็นผู้คอยสนับสนุนสามีอยู่เบื้องหลัง สามีจึงควรดูแลบำรุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง โดยปฏิบัติหน้าที่ต่อภรรยา 5 ประการคือ

                1.ยกย่องให้เกียรติสมกับฐานะที่เป็นภรรยา การ   ให้เกียรติต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลังจะช่วยทำให้ชีวิตคู่อยู่กันราบรื่น เพราะปัญหาอุปสรรคของชีวิตคู่ที่เห็นอยู่บ่อยๆ ส่วนหนึ่งก็มาจากการไม่ให้เกียรติกันนี่เอง คนเราใช่ว่าสักแต่มีเงินแล้วจะทำให้ชีวิตคู่ราบรื่น เกียรติยศศักดิ์ศรีก็เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง ในเมื่อเป็นภรรยาที่เรามีความรักความเข้าใจให้แล้ว ก็ควรให้การยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภรรยาด้วย

                2. ไม่ดูหมิ่น  นอกจากสามีมีหน้าที่ยกย่องให้เกียรติภรรยาแล้ว สามียังต้องไม่ดูหมิ่นดูแคลนภรรยาอีกด้วย บางคนปากบอกว่ารักภรรยาเหลือเกิน แต่การแสดงออกมักจะบอกถึงการดูหมิ่นดูแคลน การดูหมิ่นภรรยาไม่ว่าจะเรื่องใดถือว่าไม่ดี ไม่ว่าจะดูหมิ่นต่อหน้าหรือลับหลัง เพราะถ้าเราเริ่มดูหมิ่น แสดงว่าจิตใจแห่งความรักใคร่กำลังเจือจาง การหย่าร้างอาจจะถามหา  หน้าที่ของสามีต่อภรรยา ต้องพิจารณาคำว่า "ไม่ดูหมิ่น" อยู่เสมอ

                3.ไม่ประพฤตินอกใจ   เมื่อคนสองคนตัดสินใจใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนั้น หมายถึงว่าทั้งคู่ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่มีใครเปลี่ยนหน้าเข้ามาในชีวิตเราอีกแล้ว เราจะรักเดียวใจเดียวกับคู่ของเราไปจนถึงที่สุด ยกเว้นที่อยู่กันไม่ได้จริงๆ ก็เลิกรากันไป แต่ถ้ายังรักใคร่กันดีไม่มีปัญหาอะไร กลับประพฤตินอกใจไปมีคนใหม่ เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง เพราะเป็นการทำร้ายจิตใจคู่ของเราอย่างรุนแรง สามีที่ดีจึงควรคำนึงถึงหน้าที่ข้อนี้ที่จะไม่ประพฤตินอกใจภรรยา

                4. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้   ในอดีตกาล งานบ้านมักเป็นความรับผิดชอบของภรรยา เพราะสามีส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกบ้าน และให้ภรรยาดูแลบ้านเลี้ยงดูลูกอยู่ที่บ้าน สามีที่ดีจึงควรมอบหน้าที่ความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้ภรรยารับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นการแบ่งภาระหน้าที่ในการอยู่เป็นคู่ชีวิตกัน เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มากกว่าที่จะมองว่าเป็นการโยนภาระให้

                5. หาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส   คนเราเมื่ออยู่ด้วยกัน ก็ควรแสดงความมีน้ำใจบ้างตามวาระโอกาสอันควรด้วยการมีข้าวของติดไม้ติดมือไปฝากบ้าง ของฝากไม่จำเป็นต้องเป็นของมีราคาค่างวดมากมายอะไร เพราะเป็นเรื่องของน้ำใจ นอกจากของฝากแล้ว ควรคิดถึงของขวัญพวกเครื่องประดับให้ภรรยาด้วย เพราะสุภาพสตรีทั่วไปย่อมพึงพอใจในเครื่องประดับสวยๆ งามๆ อยู่แล้ว เมื่อมีโอกาสเหมาะสมเช่นวันคล้ายวันเกิด วันครบรอบแต่งงาน การมอบเครื่องประดับเป็นของขวัญให้ภรรยาจึงถือว่าได้ปฏิบัติ

หน้าที่ของบุตร

                บุตรธิดาพึงบำรุงมารดาบิดา ด้วยความกตัญญูรู้คุณท่าน  ดังนี้
                1. ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ
                2. ช่วยทำกิจของท่าน
                3. ดำรงวงศ์สกุล
                4.. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
                5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน
                 พึงระลึกไว้เสมอว่า  ความกตัญญูรู้คุณเป็นเครื่องหมายของคนดี  แล้วจะเจริญในทุกสิ่ง

 

การแจ้งเกิด

          คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือมารดา (หรือผู้ได้รับมอบหมาย) แจ้งต่อนาย ทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้าน
                แจ้งการเกิดภายใน 15 วันนับแต่วันเกิด ไม่แจ้งภายในกำหนดปรับไม่ เกิน 1,000 บาท โดยใช้หลักฐาน
- บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ได้รับมอบ หมาย
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน หรือบิดา หรือมารดา หรือหนังสือมอบ หมายกรณีได้รับมอบหมาย

                คนเกิดนอกบ้าน ให้บิดา หรือมารดา (หรือผู้ได้รับมอบหมาย) แจ้งต่อนาย ทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้าน หรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้
แจ้งการเกิดภายใน 15 วันนับแต่วันเกิด ในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ ตามกำหนดให้แจ้งภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันเกิด ไม่แจ้งภายในกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท

                การแจ้งคนเกิดโรงพยาบาล เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านโรงพยาบาลซึ่งได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้ใดก็ตามที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านโรงพยาบาลนั้น เป็นผู้แจ้งการเกิดของเด็กในโรงพยาบาล ในกรณีไม่อาจแจ้งการเกิดด้วยตนเองได้ จะมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปดำเนินการแจ้งการเกิดแทนก็ได้ เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการ เกิดและเพิ่มชื่อเด็กที่เกิดในทะเบียนบ้านของโรงพยาบาลแล้ว เจ้าบ้านโรงพยาบาล หรือผู้ได้รับมอบหมายจะแจ้งการย้ายที่อยู่ของเด็กที่เกิดออกจากโรงพยาบาลแล้วมอบสูติบัตร และใบแจ้งการย้ายที่อยู่ให้แก่ บิดา-มารดาเด็ก เพื่อนำไปแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่ประสงค์จะย้ายเข้าต่อไป

                การแจ้งเกิดเกินกำหนด
- เปรียบเทียบคดีความผิด ปรับไม่เกิน 1,000 บาท โดยใช้หลักฐานดังนี้
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- บัตรประจำตัวฯ บิดา-มารดา (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)
- สอบสวนผู้แจ้ง บิดา มารดา
- พยานแวดล้อมกรณี
- ฯลฯ

การแจ้งตาย

                คนตายในบ้าน
ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีคนตาย ภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้ง

                คนตายนอกบ้าน
- ให้บุคคลที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตาย หรือพบศพแล้วแต่กรณีหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ ในกรณีเช่นนี้จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจก็ได้
- บุคคลที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งต่อนายทะเบียน หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจแห่งท้องที่ที่ตายหรือพบศพ หรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ในโอกาสแรก
- แจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือพบศพ
- ไม่แจ้งภายในกำหนด ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

                การแจ้งตายเกินกำหนดเวลา
หมายถึงการที่ไม่ได้แจ้งตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ
ให้ผู้มีหน้าที่แจ้งตายนำหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการตายไปแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตาย
- นายทะเบียนจะดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 1,000 บาท
- นายทะเบียนจะสอบสวนพยานบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณา รับแจ้งตายเกินกำหนด

การหมั้น

                การหมั้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับผู้หญิง การหมั้นจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 บริบูรณ์แล้ว

                ผู้เยาว์จะทำการหมั้นได้ต้องได้รับความยินยอมของบิดาและมารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี การหมั้นไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอให้ศาลบังคับให้สมรสได้ กล่าวคือ เมื่อหมั้นกันแล้วฝ่ายหนึ่งไม่ยอมสมรสด้วย อีกฝ่ายหนึ่งจะฟ้องบังคับไม่ได้ แต่อาจฟ้องเรียกค่าทดแทนความเสียหายได้

                กฎหมายมิได้บัญญัติว่าจะทำการสมรสได้ต่อเมื่อมีการหมั้นกันก่อน ฉะนั้นชายหญิงอาจทำการสมรสกันโดยไม่มีการหมั้นก็ได้

                ของหมั้น เป็นทรัพย์สินของฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น เมื่อหมั้นแล้วของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่หญิง ถ้าฝ่ายหญิงผิดสัญญาหมั้นให้คืนของหมั้นแก่ฝ่ายชาย

                สินสอด  เป็นทรัพย์สินของฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิงแล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิง หรือโดยมีพฤติการณ์ซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบทำให้ชายไม่สมควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้น ฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนได้

 

การสมรส

                การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนนั้นได้ เช่น ชายหรือหญิงหรือทั้งสองคนอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ แต่มีความจำเป็นต้องทำการสมรสเพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศในฐานะครอบครัวที่เป็นสามีภรรยากัน ศาลอาจเห็นสมควรอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนอายุครบ 17ด ปีบริบูรณ์

 การหย่า

                ปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ * การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายกระทำได้ 2 วิธี คือ การจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียน และการจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน* การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล เอกสารที่ใช้เพื่อการจดทะเบียนหย่า คือบัตรประจำตัวประชาชน, ใบสำคัญการสมรสและหนังสือหย่าหรือหนังสือสัญญาหย่า 

บรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัว

                คือ  มีบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันดี มีการถ้อยที ถ้อยอาศัย ไม่เครียด เป็นลักษณะของครอบครัวในฝันที่ทุกคนปรารถนา ไม่เครียดเมื่ออยู่ร่วมกัน ทุกคนสามารถปรับตัวปรับใจให้ใกล้เคียงกัน เมื่อมีงานก็จะช่วยกันคนละไม้คนละมือ ไม่เกี่ยงงอน หาโอกาสสร้างความสนุกสนานรื่นเริงในครอบครัวบ้าง

My di No.9

posted on 15 Oct 2010 15:44 by bebearphilia
สวัสดีค่ะ !!
วันนี้ไม่รู้ว่านึกครึ้มอกครึ้มใจอะไรขึ้นมาน่ะ
ถึงคิดที่จะอัพบล็อค : ))
รู้สึกว่าไม่ได้เข้ามานานมากแล้ว นานมากจริง จริง
เรื่องระหว่างบิว กับ เรา ก็ไม่มีอะไรแล้ว
ต่างคนก็ต่างเฉย เฉย
เจอก็ทักไม่เจอก็ไม่ทัก
แต่ถ้าพูดตามจริง มันก็ไม่เหมือนเดิมนั่นแหล่ะน่ะ ^ ^
หลังจากที่จบเรื่องบิว
มันก็มีเรื่องของคนอื่นขึ้นมาทันทีเลยอ่ะ
ทำไมเราชอบหาเรื่องใส่ตัวจัง
เฮ้อ อ ~
มีนามสมมุติมาให้อีกแล้วจ๊ะ
ขอเรียกแทนเค้าคนนั้นว่า " อีปลวก " แล้วกันน่ะจ๊ะ
วีรกรรมของ she คนนี้เยอะ จริง จริง
เล่าสามวันแปดวันก็ยังไม่หมดหรอกคุณ
พูดได้เลยว่า she เห้_ รายวัน
ยิ่งกว่าข่าวฟิม แอนนี่ อีกน่ะ
ไว้วันอื่นจะมาสาถยายวรีกรรมของ อีปลวก ให้ฟังล่ะกันนะ
___________________________________________________________
ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงปิดเทอม ที่ใกล้จะเปิดเทอมแล้วแหล่ะ
ปิดเทอมก็ไม่ได้ทำไรมากมาย
ตอนก่อนที่เริ่มเรียนพิเศษก็ไปอยู่บ้านยายที่นครศรี ฯ
แต่ช่วงที่อยู่ที่สุราษ ก็อยู่บ้านทั้งวันอ่ะ นอกจากว่าไปเรียนพิเศษถึงจะได้ออกไปไหนไกล
กิจวัตรของช่วงนี้
เช้า : ยังหลับอยู่
สาย : ตื่นนอนไปเรียนพิเศษ
เที่ยง : หาอะไรกิน
บ่าย : นั่งเล่นเฟซ
เย็น : เล่นออดิชั่น
จบข่าว : ก็ยังเล่นออดิชั่น และมีเจียดเวลา ไปอาบน้ำ
ตีสอง หรือไม่ก็ ตีสาม : นอน และ นอน
^______________________^
เหมือนเป็นการใช้ชีวิตปิดเทอมได้คุ้มค่ามาก
อ่ะ อ่ะ คิดหรอว่าเราจะไม่ได้เที่ยว
นัดกับมีนไว้แล้วววว
ว่าจะไปฉลองกัน 555
เนื่องในโอกาสอะไรนั่นหรอ ??
ก็ .. พวกเราได้เกรดเป็นที่น่าปลื้มน่ะสิ > <
เลยนัดกันว่าจะไปกิน ยาโยอิ และไปช๊อปปิ้งกัน
คราวนี้ก็ครบสูตรแล้วแหล่ะ
ปิดเทอม ได้เล่น เรียน พักผ่อน และ เที่ยวววว ~
มีความสุขจริง จริง โว้ยยย ย ย ~ !!!!!
; )))

My di No.8

posted on 17 Mar 2010 21:35 by bebearphilia

อิอิ

คัมแบคอีกรอบจ้า

หลังจากหายหน้าหายตาไปนาน

( อีกแล้วหรอ ??? )

 

ก็มันเป็นช่วงปิดเทอม

ไม่ค่อยไปมีเรื่องอะไรกับใครมากมาย

๕๕๕๕

พูดเหมือนตอนเปิดเทอมจะไปมีเรื่องเยอะเนอะ

ได้ข่าวว่า อริ ของเราก็มีอยู่คนเดียวหน่ะ

เหอะ ๆ แฟนบิวนั้นแหล่ะ

 

ถึงจะอยู่ในช่วงปิดเทอม ก็ได้เจอหน้ากันทุกวันค่ะ

น แนน เซ็งอย่างแรง

เบื่อ  ๆ ๆ เกลียด ๆ ๆ โว้ย ย ย

ดีหน่ะ

เป็นแฟนกันแล้วชวนกันเรียน

ที่ชวนกันเรียนเนี่ย

กลัวจะไม่ได้เจอหน้ากันเลยหรอ อ ???

โทษทีที่เราต้องพูดแบบนี้

เราไม่มีแฟนเราเลยไม่รู้ถึงความรู้สึกของพวกเธอ

เฮ้ออ

ต้องเรียนต่ออีกคอร์สด้วยสิ

ได้ข่าวว่าเจอจะต้องเจอกันอีก

เราคงต้องทำใจใช่ป่ะ

พวกเค้าก็แค่อากาศธาตุ

ทุกวันที่เรียนอยู่ เราจะต้องทำเหมือนเป็นคนนอก

ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเค้า

 

กับบิวเราก็คุยปกติแล้วมั้ง ???

แต่กับ อริ แค่หน้าก็ไม่อยากจะมอง

ไม่อยากจะพูดคุยเสวนาด้วย

เบื่อ ขี้หน้า โว้ยย ย ย

ไม่อยากคุยไม่อยากเคลียร์โว้ยย ยย

ไม่ต้องมาทัก ไม่ต้องมาคุย

อย่ามาเสแสร้งใส่

นาย ทำให้เราเสียความรู้สึกแล้วอย่ามาทำตัวแบบนี้

ตบหัวกันแล้วอย่ามาลูบหลัง

เชี่ย ย ย !!!!!

 

________________________________________

 

เกรดมาถึงบ้านแล้ว

เพิ่มขึ้นจากเทอมแรกด้วย

ดีใจโคตร

ยังสามารถเรียนพิเศษได้อยู่

๕๕๕๕

 

ขอบคุนเพื่อน ๆ น่ะ

ที่ช่วยบอกข้อสอบให้ในวิชาฟิสิก

ทำให้เราตั้ง 3

จากเทอมแรก 2 หรือ 2.5 นี่แหล่ะ

ชีวะ ดีขึ้นมาก จาก 2.5 เป็น 3.5

เอ่อ ...

ก็ดีขึ้นเกือบทุกวิชา

มีที่ตกอยู่ก็ คณิตเพิ่มอ่ะ

ของแมร่ง งง ยากจริง ๆ

เดาทั้งน้าน น ตอนสอบ

ได้เท่านี้ก็บุญแล้วก๊า บ บ

 

 _________________________________

 

ตอนปิดเทอมช่วงแรกเจอนายกองกอยทุกวัน

แต่ตอนนี้ไม่ค่อยเจอแล้ว

ได้ข่าวว่าติดหญิง

ชิส์ ๆ

รุ่นพี่คนสนิทของเราด้วยสิ

เฮ้ออ

 

 

 

อัพไดแค่นี้แหล่ะจ้า

รักมีน กะ อายที่สุด